UNA LECTURA URGENT, per Anna Rossell

Anna Rossell (Mataró –Espanya-, 1951). Des de 1978 s’ha dedicat a l’ensenyament de la llengua i la literatura alemanyes, així com a la traducció literària de l’alemany a l’espanyol, a la crítica i a la recerca literàries a Barcelona, Bonn i Berlín com a professora titular de Filologia Alemanya del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona fins el desembre 2009. Com a gestora cultural organitza anualment els recitals de Poesia a la Platja a El Masnou (Barcelona) i ha estat membre de la comissió organitzadora de les trobades literàries bianuals entre continents –Translit- . Publica regularment a Quimera, Culturas (La Vanguardia), Contemporary Literary Horizont, Bocadesapo, Crítica de Libros, Otras Palabras, Palabras Diversas, Literarte Digital, Periódico de Libros, Revista Digital La Náusea, Realidades y ficciones, entre altres publicacions periòdiques i a revistes especialitzades de filologia alemanya. L’any 2001, finalista del Premi de Poesia Goleta i Bergantí amb el poemari llavors titulat La veu per companya, la major part dels poemes del qual composen ara Àlbum d’absències (2013). Entre les seves obres no acadèmiques ha publicat els llibres de viatges Mi viaje a Togo (2006), els poemaris La ferida en la paraula, (2010), Quadern malià / Cuaderno de Malí (2011) i les novel·les, Mondomwowé (2011) i Aquellos años grises (España 1950-1975) (2012). És coautora del llibre de microrelats Microscopios eróticos (2006). Els seus poemes i microrelats han estat inclosos en nombrosos blogs i antologies. Gestiona el seu propi blog de literatura:
La tertulia literaria de Anna Rossell http://annarossell.blogspot.com/


UNA LECTURA URGENT, per Anna RossellUNA LECTURA URGENT 
Revolució sense enemics
Revolución sin enemigos
Daniel Gabarró Berbegal i Jaume López Hernández
Ed Boira, 2013, 177 pàgs. 


Crec que va ser Charles Bukowski qui va dir que intel•lectuals eren aquells que expressaven coses senzilles de manera complicada mentre que artistes eren els que transmetien allò complicat de manera senzilla. Daniel Gabarró i Jaume López són en aquest sentit veritables artistes, són mestres. Doncs magistral és aquest llibre que veu la llum en un moment tan propici com el que estan vivint no només Espanya, sinó també altres països europeus i tots aquells que pateixen les conseqüències d'un sistema de construcció d'Estat que se sustenta sobre el nostre model. Magistral en el sentit més genuí de la paraula, perquè els seus autors -com passa sempre amb els veritables mestres- fan gala d'una gran capacitat pedagògica . 

Basant-se en la ferma convicció que la veritable democràcia -oberta, universal i realment representativa -és possible, els autors elaboren amb aquest llibre una eina eminentment pràctica per aclarir els dubtes que amb més freqüència assalten al ciutadà del carrer. Aborden així temes suposadament complexos com són aspectes bàsics de l'economia, el paper de les multinacionals, el de petites i mitjanes empreses, del Banc Mundial o del Fons Monetari Internacional, els rescats econòmics i l'endeutament, desmuntant en un moment les fal•làcies instal•lades en la societat per uns mitjans de comunicació al servei dels anomenats mercats, que inoculen por per desconeixement i frenen així iniciatives ciutadanes que impulsin alternatives. El llibre és, doncs, altament recomanable per a qui vulgui aclarir idees i participar en la construcció d'un nou model de societat. I una de les seves virtuts principals és que està escrit en un llenguatge absolutament transparent i senzill, per a lectors de tot tipus, edat i condició. El llibre és un exemple en si mateix del que defensa: és autènticament democràtic. De la seva lectura, que és molt fluida i ràpida, se surt més cívic, més instruït, "millor persona", com diu el poeta Felipe Sérvulo de la poesia, i motivat. Tan senzill sembla canviar el món, que gairebé es diria que el seu contingut és d'una simplicitat maniquea. No obstant això el llibre no és ni simple ni maniqueu. Gabarró i López tracten temes complexos amb la senzillesa dels savis i donen al llibre una estructura eminentment didàctica que forçosament reclama un esquematisme a què obliga una orientació bàsica d'allò més essencial, un esquematisme que ells reconeixen i que urgeixen a trencar i enriquir amb informació complementària i possibilitat de participar en debats a Internet: www.sinenemigos.org, o www.senseenemics.org. Només és capaç de donar aquesta visió panoràmica, però essència , de la problemàtica qui s'ha documentat a fons, qui és sensible als problemes de la majoria i qui sap a què s'enfronta el món globalitzat i ecològicament amenaçat. I no obstant això, ens diuen, és senzill canviar el món. I sortim de la lectura pensant que veritablement ho és. 

Reprenent el millor de les tradicions cristiana i marxista i basant-se en Espanya, els autors diagnostiquen com estructural la crisi cíclica inherent al sistema capitalista vigent en el món anomenat occidental i posen en evidència les malignes conseqüències que se’n deriven per a la immensa majoria de la població nacional i mundial, un sistema que gira entorn dels diners deixant en lloc marginal les persones. La seva proposta rau en una cosa tan senzilla com en la inversió dels termes. I a partir d'aquí van deconstruint, un a un fins al final totes les fites d'una malaltia crònica que ha demostrat amb escreix la seva inutilitat per satisfer les necessitats de la majoria dels / les ciutadans / es del món. Revolució sense enemics, Revolución sin enemigos, diu les coses pel seu nom, desemmascara el frau dels anomenats mercats, posa en evidència l'economia especulativa i contraproposa amb exemples concrets i clars una economia productiva. El llibre, que pretén una veritable revolució pacífica, s'estructura en sis parts: 1) De què va aquest llibre i qui hauria llegir-lo, 2) Diagnòstic, 3) Remeis que no curen o com apagar incendis amb gasolina, 4 ) Solucions al nostre abast, 5) La seva posició personal, 6) Algunes idees clau per acabar. El seu pragmatisme és evident. Un llibre necessari i urgent, nascut d'un brou de cultiu que es va començar a forjar amb el Moviment dels Indignats del 15 M i que amb tan bon encert han sabut canalitzar Teresa Forcades i Arcadi Oliveres a Catalunya amb la seva iniciativa de l' Procés Constituent: http:/ / ww.procesconstituent.cat/ca/ (Procés Constituent). L'esperit que emana del llibre està en perfecta sintonia amb el Procés. Escrit des de l'honradesa més manifesta, i amb la intenció de difondre al màxim, es pot baixar gratuïtament d'Internet: http://es.scribd.com/doc/131695865/Revolucion-Sin-Enemigos http://sinenemigos.org/index_files/revolucio_sense_enemics_ed2_ebook.pdf 
 En la mateixa línia, i també gratuït: Vicenç Navarro, Hay alternativas: http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2011/10/hayalternativas.pdf 

 © Anna Rossell

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris