Radiografia de la conspiranoia, Conclusions,  per Cesc Fortuny i Fabré
CRÍTICA LITERÀRIA: "La lectora accidental" D'Emília Illamola Ganduxé, per Anna Rossell
Don Cellini traduït al català per Marian Raméntol
CRÍTICA LITERÀRIA:  "La maleta" de Margarida Camprubí Vendrell, per Anna Rossell
Radiografia de la conspiranoia, Homeopatia per Cesc Fortuny i Fabré
La poesia d' ELÍ CAICEDO (Veneçuela) traduït al català per Marian Ramèntol
CRÍTICA LITERÀRIA: "Espigolant" (Una aproximació al lèxic de Menorca no recollit al Diccionari Alcover-Moll) de Francesc Riudavets, per Anna Rossell